ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

اهدای شیرینی شعبانیه

اهدای شیرینی شعبانیه
توزیع شیرینی عید وقربانی به مناسبت میلاد آقا سیدالشهداء (ایام شعبانیه )در روستاهای حومه استان سمنان.
برو به مطلب کامل...
توزیع آش نذری