ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

جراحی قلب یسنا جان

جراحی قلب یسنا جان
یسنای عزیز از بدو تولد دارای ناراحتی قلبی بوده است با توجه به بهبود نیافتن تا سن ۶ سالگی باید تحت عمل جراحی قلب  باز قرارمیگرفت،به دلیل فقر مالی درمانش به تکامل نرسیده بود که با یاری خیرین نیکوکار و موسسه افق نور هدی در بیمارستان رجایی آنژیوگرافی شد وتوسط  تیم جراحی ماهر بیمارستان رجایی حفره قلب با لیزر بسته شد .عمل قلب یسنا جان با موفقیت انجام گردید و حال فرشته زیبای ما خوب است… خداوند به بانیان این عمل خداپسندانه خیر عطا بفرماید…

برو به مطلب کامل...
توزیع قربانی عید مبعث