ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

حلول ماه شعبان مبارک…

حلول ماه شعبان مبارک…
رسول‌ خدا محمد مصطفی(ص) می‌فرماید: شعبان ماه شریفی است و آن ماه من است، حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و حق آن را می‌شناسند، آن ماهی است که در آن همچون ماه رمضان، روزی بندگان زیاد می‌شود.
برو به مطلب کامل...
توزیع قربانی عید مبعث