ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135
سید امیرحسین ۱۳ ساله که از ۹ ماهگی بعلت تشنج ، فلج از دست چپ و کمر به پایین و تکلم شده است  … نیازمند رسیدگی پیش از عمل و انشاالله با حمایت و کمک شما ، هزینه ی عمل می باشد… با کمک های بی دریغ و خداپسندانه خود دل خانواده امیرحسین رو شاد کنید.