ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

اهداء وام قرض الحسنه

اهداء وام قرض الحسنه
نیاز خانواده هاجر اکبری…. خیریه با شناخت یک ساله ای که از این خانواده دارد وتایید صحت نیازمندیشان با کمک شما خیرین درصدد کمک به این خانواده میباشد … همچنین مادرعزیز هاجرخانم  تحت پوشش هزینه های درمانی ودارویی خیریه قرارگرفت .  
برو به مطلب کامل...
افزایش مهارت و توانمندسازی مددجویان