ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
تهران ، ولیعصر
021-987654

تیم

اعضای خیریه افق نور هدی

شماری از اعضای خیریه افق نور هدی و اطلاعات تماس با ایشان

Capture2
غزاله لطفی عضو هیات مدیره
Capture2
شهین موسویان مددکار و پذیرش مددجویان
Capture
مهندس صداقت پور طراح و نگهدارنده سایت
Capture
علی اصغر لطفی نایب رییس هیات مدیره
Capture2
نیلوفر لطفی امور دفتری و حسابداری
Capture2
منیژه جعفری نماینده استرالیا
Capture
منصور محمدی نماینده تهران
Capture2
اکرم حسینی مشاوره خانواده،روانشناس
Capture2
دکتر باران برآبادی عضو هیات مدیره
Capture
دکتر بهنام حاجی آقایی مدیریت توانبخشی(تهران)
Capture2
عفت امینیان مدیرعامل خارج از هیات
Capture
مهندس کفیلی سازنده پروتز(تهران)