ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

عیدانه

عیدانه

درصدد هستیم تا برای بچه های بیمارنادر PKU که درایام عید حسرت شیرینی خانه را دارندشیرینی رژیمی تهیه کنیم، وهمچنین لباس نوعید برای بچه های پروانه ای وایتام تحت پوشش قرارگرفته که ضروری ترین چیز برای بهداشت وبیماری آن عزیزان است. چنانچه دوست داشتیدباشراکت دراین امر خیر لبخند شادی را برلبان آن فرشته های در رنج بنشانید ،با تمام وجود درخدمت شما عزیزان هستیم.

من الله التوفیق…

برو به مطلب کامل...
بازسازی و تجهیز کلینیک دندان پزشکی در شهرستان سیب و سوران