ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

نقاشی های کودکان خیریه

نقاشی های کودکان خیریه
به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) کودکان خیریه افق نور هدی نقاشی های زیبا ی خود را به مددجویان محترم هدیه دادند.
برو به مطلب کامل...
توزیع بسته های معیشتی