ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

پروتز پاهای ابوالفضل جان

ابوالفضل عزیز فرشته معصومی که، با پشتکار و همت مادر نازنینش ،کمک،حمایت  و همیاری خیرین ،خیریه افق نور هدی ، به آرزویش که داشتن پروتز و قدم زدن با پاهایش بود رسید… به امید روزهای زیباتر برای ابوالفضل جان قهرمان کوچک.  
برو به مطلب کامل...
تهیه ویلچر برای کودکان معلول