ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

کمک رسانی به عزیزان زلزله زده سی سخت

کمک رسانی به عزیزان زلزله زده سی سخت
با تمام عمق فاجعه ای به نام زلزله، هستند مردمی که مقیاس سنجش آن ها ریشتر نیست؛ انسانیت است! خدا قبول کند از بانیان مهربان جهت کمک رسانی به هموطنان زلزله زده سی سخت.
برو به مطلب کامل...
اهداء وام قرض الحسنه