ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

آقای محترمی ساکن روستای میغان شهرستان شاهرود دچار ضایعه نخاعی در حادثه تصادف شده است و فاقد بیمه ومستمری ماهانه است دارای همسر  ودختر 5ساله جهت ادامه درمان وتامین هزینه های زندگی و تهیه ویلچر نیاز به حمایت دارند ...منتظر کمک های شما خیرین نیکوکار  جهت تهیه ویلچر هستیم.