ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

خیرین نیکوکار عزیز:

برای فرشته کوچولوی فلج از کمر به پایین نیازمند ویلچر و کمک هزینه های درمانی هستیم ،لذا در صورت تمایل ،در این امر خیر شریک باشید. در بسیاری از بیماران مبتلا به اختلال حرکتی داشتن ویلچر مناسب جزء اصل زندگی این افراد است.

یا علی...