ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

جراحی مغز ریحانه جان

جراحی مغز ریحانه جان
ریحانه جان دختری ۱۲ ساله قاری وحافظ قرآن دچار آسیب مغزی ناگهانی شده بودکه پزشکان هزینه جراحی را ۱۰۰ میلیون تومان براورد نمودند . این عزیز از کرمان جواب شده است تا عمل بسیار حساس و ضروری که لازم دارد را در بیمارستان عرفان توسط جراحان مجرب انجام بدهد. شکرخدا از دعاهای شما عزیزان ریحانه جان از همه بابت حالش خوب است وشفاگرفته است. خداوند رحمن به تیم پزشکی و بانیانی که برای جراحی مغز بموقع ریحانه جان زحمت فراوانی تقبل کرده اند اجر دنیا وآخرت عطانماید.
برو به مطلب کامل...
پروتز پاهای محمدمهدی جان