ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

حمایت ازبیماران خاص

فرشته معصوم دچار بیماری تالاسمی  در زاهدان

خانواده ای دارای چهار فرزند ولی بدون بیمه وباید برای تمام عمر ماهانه دوبار خون به دختر بزرگ خانواده که مبتلا به بیماری خاص میباشد تزریق بشود .

برای تزریق به بیمارستان های دولتی در کرمان سفر میکنند.

تا به اکنون به دلیل نبود امکانات و هزینه بالای داروی برای بیماران خاص از جمله تالاسمی درسختی بسیار بودند.

به شکرانه یاری خداوند پس از ماه ها پرداخت هزینه های بالا توانستیم بیمه تکمیلی برای کل خانواده و حتی بازنشستگی برای پدر وهمه ی چهار فرزند این خانواده را تامین نماییم.

     
برو به مطلب کامل...
توزیع اطعام ماه رمضان