ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

نوروز مهربانی…

نوروز مهربانی…
گاهی خدا میخواهد با دست تو،دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری میگیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.نوروز امسال فرصتی ست برای نو شدن وبدست آوردن دل های نیازمند.
برو به مطلب کامل...
اهدای شیرینی شعبانیه