ایران، شاهرود
023-32281135
0 0
ایران ، شاهرود
023-32281135

پروتز پاهای محمدمهدی جان

پروتز پاهای محمدمهدی جان
محمد مهدی عزیز ، قهرمان کوچک نقص عضوی که بعد از دو سال نیاز پروتز پا در حال حاضر می تواند قدم بردارد،بنشیند ،بدود و تا ۶ سال آینده نیاز به پروتز پا نخواهد داشت ، این کار خیر را مدیون حمایت و همیاری خیرین نیکوکار،خیریه افق نور هدی وجناب آقای مهندس کفیلی (کلینیک سینا) هستیم ، که در آماده سازی پروتز پا با زانوی محوری از هیچ کمکی دریغ نکردند… با حمایت خیرین نیکوکار افق نور هدی پروتز قالب گیری شد وآماده گردیدو به قهرمان کوچولو و مادر زحمتکش وعزیز هدیه داده شد…
   
برو به مطلب کامل...
توزیع آش نذری